Sakralna dediščina

Cerkev v Šmartnem

Cerkev sv. Martina

Cerkev v Gradnem

Cerkev sv. Jurija

Cerkev v Kozani

Cerkev sv. Hironima

Cerkev v Vrhovlju pri Kožbani

Cerkev Sv. Andreja

Cerkev v Seniku

Cerkev sv. Magdelene

Cerkev v Biljani

Cerkev sv. Mihaela

Cerkev v Dolnjem Cerovem

Cerkev sv. Lenarta

Cerkev v Golem Brdu

Cerkev Device Marije na Jezeru

Cerkev v Neblem

Cerkev sv. Nikolaja

Cerkev v Snežečah

Podružnična cerkev Marije Snežne