Zakoni in uredbe

Zakoni in uredbe države ter civilne zaščite so na voljo na občinski spletni strani