Cerkev v Kozani

Eden od ponosov briške sakralne arhitekture je tudi cerkev v Kozani, saj je idejni osnutek za obnovo zvonika izdelal arhitekt Jože Plečnik. Leta 1956 so Kozanci po njegovem načrtu povišali zvonik, ki je dobil sedanji zaključek v obliki templja. Po obeh vojnah se je ohranil le en sam zvon, ki so ga ob obnovi zvonika prelili v tri manjše. Zvonove so še dvakrat zamenjali z večjimi in boljšimi, nazadnje leta 1999.

nazaj >>