Šmartno

Šmartno se nahaja v geografskem središču Brd. Gradnik opisuje vas, ki kot orlovsko gnezdo ždi na točki, od koder se odpira pogled od Nanosa na vzhodu do Karnijskih Alp na severozahodu in od prostrane Furlanije do Jadranskega morja. Na tej razgledni vzpetini je v prvi polovici 16. stoletja na ostankih rimskega oporišča nastal okoli cerkve velik protiturški tabor - srednjeveška utrdba. Vas na griču, obdana z obzidjem in utrjena z obrambnimi stolpi, je prvič omenjena leta 1317. O nastanku obzidja ni posebnih virov, vendar domnevajo, da je nastalo v obdobju vojn med Habsuburžani in Benečani v letih 1507-1519. Nekoč so imeli tu posesti goriški grofje. Po smrti zadnjega goriškega grofa je Goriško podedoval habsburški cesar Maksimilijan, ki si je pravico do območja pridobival v dolgoletnih bojih z Benečani. Šmartno je takrat postalo pomembna strateška točka na beneško -avstrijski meji, ki je bilo vključeno v sistem utrdb (Števerjan, Kojsko, Šmartno, Vipolže). Benečani, ki so skušali zavzeti Brda, so bili tu v obeh vojnah poraženi.

Šmartno se vključuje v sklop vaških naselij in protiturških taborov v Brdih in na Primorskem. Kot obmejna utrdba je delovalo še v 17. stoletju in vse do sredine 18. stoletja, ko je beneška nevarnost minila.

Med ljudmi še krožijo pripovedi o časih, ko je šmartenska trdnjava služila svojemu namenu. Prebivalci izven utrdbe, na območju današnjega Imenja, naj bi v zameno za varstvo pred sovražniki oskrbovali prebivalce znotraj tabora z živežem - imenjem (imetjem) in od tod baje izvira ime Imenje. Druga razlaga pa pravi, da je vojaška posadka poleg plače imela tudi zemljišče - imenje, od katerega so imeli tudi redne dohodke.

Hiše v samem jedru so strnjene okrog cerkve sv. Martina, največje župnijske cerkve v Brdih, katere cerkveni zvonik je nekdanji trdnjavski stolp. Po sv. Martinu je vas dobila ime. Mogočna baročna cerkev se ponaša s freskami Toneta Kralja.

Ob vstopu v okrilje šmartenske trdnjave in sprehodu po ozkih uličicah med starimi, nekaterimi tudi obnovljenimi hišami, se počutiš kot v srednjeveškem labirintu, ki oživi ob vstopu v Briško hišo. V hiši, ki je bila sanirana po potresu leta 1978, so vaške žene postavile zbirko s predmeti briške hiše. V letu 2003 je bil objekt saniran in ob tej priložnosti je bila v nadstropju postavljena nova razstava o briški hiši. Poleg izčrpnejše predstavitve elementov briška hiše, nastale v 19. stoletju, prikazuje tudi njene osnovne poteze razvoja od prazgodovine do danes. Hiša predstavlja natančno rekonstrukcijo prvotnega stanovanjskega objekta razen nadstropja, kjer lok iz armiranega betona nadomešča nekdanjo predelno steno. Oprema  hiše združuje elemente briške hiše in ljudske kulture Brd, to je živa muzejska zbirka, ki nas vrača v čas briških korenin. V kletnem prostoru je na ogled zbirka o briški vinski kleti.

Na nasprotni strani Šmartno vabi medse umetnike. V slikarski hiši, ki jo ustvarjalci uporabljajo za svoje delavnice, nastajajo številne umetnine. Ugodna klima, okolje in prijazni vaščani so ključ njihovega uspešnega ustvarjanja.

Panoramski pogled

MOŽNOSTI OGLEDA:

·         Ogled z lokalnim vodnikom

·         Ogled z lokalnim vodnikom, kozarec briškega vina, sir

·         Ogled z lokalnim vodnikom, narezek, kozarec briškega vina

Informacije in rezervacije: info@agencija-marica.si

Več na povezavi

piktogram invalidi_mali  Galerija unikatne keramike Ponudba jedi Prenočišča Razgledišče Umetnostna galerija Cerkev, kapelica ali znamenje

nazaj >>