Slapnik

V popolnoma izpraznjenem Slapniku se boste spraševali, kdo in kako so Slapenci živeli, kam so se odselili in zakaj. Večina prebivalcev se je namreč po drugi svetovni vojni odselila na Koprsko, v Argentino in drugam po svetu. V Slapnik se pride z odcepa ceste Vrhovlje-Korada, najbolje peš. Vasica, ki sicer propada, je polna zanimivih motivov in prelepih kamnoseških detajlov, ki pričajo o nekdanjem živahnem utripu. Slapnik čaka na boljše čase in predstavlja enega najlepših motivov za fotografe in slikarje. Edina briška vas, v kateri ne živi nihče več. Nekdaj naselje premožnih kmetov, kar lahko vidimo v lepih arhitekturnih detajlih, danes 30, 31 cerkev sv. Andreja zapuščeno propada.

nazaj >>