Fojana

Fojana je vasica, ki je bila zaradi pozne cestne povezave manj znana obiskovalcem. Ima bogato zgodovino: v srednjem veku so v njej prebivali znameniti fojanski gospodje, med obema vojnama pa so tu ustanovili prvo zadrugo v Brdih. V Fojani se je rodil pomemben skladatej in dirigent Rado Simoniti.
Zgodovinsko bogata Fojana ima dve cerkvici. Prvi pravijo Sveti Duh na jezeru. Ustno izročilo govori o votlini oziroma jezeru pod njo; dejstvo je, da pobočje drsi in z njim vred tudi cerkvica. V tej cerkvici je pokopan Rado Simoniti. Druga cerkvica je enoladijska, z glavnim oltarjem iz leta 1800.

Rado Simoniti (Fojana, 15.5.1914 - Ljubljana, 14.5.1981)

Rado Simoniti se je rodil mami Jožefi in očetu Antonu. Bil enajsti od trinajstih otrok. Prve glasbene spodbude mu je dal prav oče, čevljar, kmet, glasbeni samouk, organist in zborovodja. Prve štiri razrede osnovne šole je začel doma, a se je zaradi hudega pritiska fašizma moral že z desetimi leti  odpraviti v Ljubljano, kjer je leta 1925 dokončal ljudsko šolo. Še istega leta bil sprejet na gimnazijo. Zaključil jo je leta 1933 z veliko maturo. Zaradi velikih stroškov šolanja je že med študijem opravljal veliko priložnostnih del in s tem bil v veliko pomoč tudi družini, ki je ostala v Brdih. Leta 1937 je zaključil šolanje na Konservatoriju in se napotil na prvo službeno mesto v Split. 1943 pa se je pridružil partizanom. Leta 1974 je v Beogradu ustanovil umetniški korpus jugoslovanske armade, a se po krajšem delovanju vrnil v ljubljansko Opero. Tu je do upokojitve deloval kot operni dirigent. Poročen je bil z Anico Bensa iz Solkana. Rodili so se jima štirje otroci. Rado Simoniti je umrl je v Ljubljani, 14. maja 1981, dan pred svojim sedeminšestdesetim letom. Pokopan je v Fojani.

Leta 2014 smo ob obeležitvi 100. obletnice rojstva Rada Simonitija, na rojstno hišo v Fojani postavili spominsko obeležje.

nazaj >>