Zadovoljstvo prebivalcev destinacije Brda

Objavljamo rezultate ankete o zadovoljstvu Brik in Bricev glede turističnega razvoja Brd.

Rezultati dostopni na: Zadovoljstvo prebivalcev destinacije Brda