Osnovna šola in vrtec

Osnovna šola Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo

tel.: 05 398 80 00 (tajništvo)
fax: 05 398 80 28
e-mail:os.dobrovo@guest.arnes.si
www.os-dobrovo.si

Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo

tel.: 05 398 80 15, 05 398 80 26
fax: 05 398 80 03
e-naslov: vrtec.dobrovo@guest.arnes.si


Osnovna šola Dobrovo
podružnična šola Kojsko
Kojsko 69
5211 Kojsko

tel.: 05 30 41 530
e-naslov: os.kojsko@guest.arnes.si

Vrtec Kojsko
Kojsko 69
5211 Kojsko

tel.: 05 30 43 719
e-naslov: vrtec.kojsko@guest.arnes.si