Oljčno olje

Oljka se v zadnjih letih pospešeno vrača v Brda.

Briški oljkarji skrbijo za zdravje in rast več kot 20.000 oljčnih dreves, ki zaradi mejne lege dajejo vrhunsko olje. Vračata se tudi dve stari sorti, briška drobnica in črnica, ki dajeta sicer manjši pridelek, a zato izjemno okusno olje.

Nekdaj so oljke rasle v okolici Šmartnega, Višnjevika, Gradnega in Slavč, danes pa jih srečamo skoraj povsod v Brdih. Oljčno olje kupimo pri kmetih, nekateri pa ga že polnijo pod blagovno znamko „uelije“, pridelek briških oljkarjev z obeh strani meje.