Gradnikovi večeri 2015

Na Gradnikovi večerih 2015 se bomo z literaturo in glasbo sprehodili skozi čas. V četrtek, 26.11. bomo spoznali ledinska imena Medane, rojstne vasi Alojza Gradnika. V petek, 27.11. pa se bomo posvetili Briški hiši in njeni vlogi skozi čas.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

ČETRTEK, 26. 11. 2015 ob 19.00, Grad Dobrovo:

»Medana skozi čas«

Predstavitev knjige Vlada Klemšeta: Na medanskem griču/In Monte Medani.

Knjiga predstavlja ledinska imena Medane in okolice, ki so bila zbrana s pomočjo katastrskih in drugih listin ter terenske raziskave. V naših krajevnih, ledinskih in vodilnih imenih se zrcali zgodovina našega območja in ljudi, ki so tu živeli dolgo pred nami, zato predstavljajo zbrana imena neprecenljivo nematerialno dediščino Medane in njenih prebivalcev.

Knjigo bodo predstavili: Vlado Klemše, Danila Zuljan Kumar in Tanja Gomiršek.

Glasbena spremljava: MPZ Ludvik Zorzut Medana, Nataša Jakopič - sopran in Ingrid Mačus - klavir.

Večer bo povezovala Danila Zuljan Kumar.

 

PETEK, 27. 11. 2015 ob 19.00, Vila Vipolže:

»Briška hiša skozi čas«

Predstavitev razvoja briške hiše skozi obdobje dveh tisočletij.

Kniga Briška hiša je namenjena vsem, ki bi si želeli bolje spoznati strukturo briške hiše. Posebno dragocena je za tiste, ki obnavljajo obstoječe ali gradijo nove hiše in avtohtone gradnje v Brdih ne poznajo. Zavrteli bomo čas nazaj in pogledali, kako je bilo nekoč življenje v briški hiši.

Briška hiša je od nekdaj veljala za stičišče vsakdanjega domačega briškega življenja. Tu se je pripovedovalo zgodbe, kuhalo, tu so se odvijale poglavitne stvari nekdanjega ruralnega vsakdana. Zato bodo večer sooblikovali otroci OŠ Dobrovo (podružnične šole Kojsko). Na tematiko "Vrž se po hiš ..." bodo predstavili anekdote, zgodbe o življenju v briški hiši. 

Knjigo bodo predstavili: dr. Alenka Fikfak in Martin Simčič.

Sodelujejo učenci OŠ Kojsko.

Glasbena spremljava: Clara Bensa - violina in Aleksander Sluga - violončelo.

Večer bo povezovala Andreja Benedetič.

nazaj >>