Arheološka najdba: Romanska cerkev s pokopališčem - Cerovo

Pod glavnim oltarjem cerkve sv. Lenarta v Cerovem so arhitekti odkrili ostanke starejše romanske cerkve. Takšno odkritje je prvo in zelo pomembno na našem območju, saj drugih ostankov romanskih cerkev v Brdih ni.

Glavni oltar v poznobaročni cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem se je že leta nagibal in v zadnjem času je obstajala nevarnost, da se zaradi velikega nagiba oltar tudi poškoduje. Župnijski urad Cerovo je zato Območno enoto Nova Gorica, ZVKDS zaprosil za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za sanacijo glavnega oltarja. Zavod je zaradi predvidenih posegov v tla ob temeljenju oltarja  zahteval izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Arheološke raziskave so odkrile izjemne najdbe.

Odkriti so bili arhitekturni ostanki starejše romanske cerkve in pokopališče, v prostoru med romansko in novodobno cerkvijo. Ob tem so arheologi našli tudi: lončenino, delno ohranjene posode, odlomke fresk, srednjeveške novce in kovinske predmete. Odkritje je izjemno pomembno, saj ga v tem delu slovenskega prostora ni enakega.

 

 

 

 

nazaj >>