Travel to Slovenia

02.11.2015

Slovenija v Washingtonskih novicah. Seveda se omenja tudi Goriška Brda.

Celoten video na: wjla.com/news/lets-talk/travel-to-slovenia