Filmsko-vinska promocija Goriških Brd v Bruslju

Ščurek, Kristančič, Simčiča in Skočaj osvajajo Bruseljčane - v torek 17.10. se je v Bruslju namreč odvila premiera filma Terra Magica.

Več na: izvozniki.finance.si/8838374/Filmsko-vinska-promocija-Gori%C5%A1kih-Brd-danes-v-Bruslju