Geolov

Na skrajnem zahodu Slovenije se na 82 km2 razprostira čudovita, zanimiva in opojna deželica Brda. Razteza pa se tudi preko državne meje od smaragdne reke Soče na jugovzhodu do reke Idrije na severozahodu. Ponosno jo zaključujeta stara očaka hrib Sabotin na vzhodu in Korada na severu.

Briški griči, kjer si je približno šest tisoč prebivalcev uredilo domačije, strnjene v naselja, ki imajo pogosto v svoji sredi tudi cerkvico, se polagoma spuščajo proti jugu k Furlanski nižini.

Nekaterim se tu ob lepem vremenu odpre novo obzorje, morje, ki rodovitno prst na flišni podlagi oplaja s prijetno mediteransko klimo.

Odkrijte vse skrite zaklade, ki jih ponuja briška pokrajina s pomočjo GEOLOVA (angl. geocaching).

Geotočke oz "zakladi" so sestavljeni iz škatle in vpisnega dnevnika, v nekaterih zakladih pa je tudi vsebina za menjavo. Lega geotočk je v obliki koordinat (zemljepisna širina in zemljepisna dolžina), objavljena na svetovnem spletu. Lov poteka tako, da si geosledci ali geoiskalci koordinate vnesejo v svoj GPS sprejemnik, nato pa se odpravijo na teren, kjer geotočko (zaklad) tudi poiščejo. Geotočka se šteje kot najdena takrat, ko se iskalec vpiše v vpisni dnevnik, po najdbi pa škatlo z zakladom vrnejo na mesto kjer so jo našli, da je na voljo tudi iskalcem, ki prihajajo za njimi. Najditelj svojo najdbo zabeležijo tudi na spletni strani, kjer so dobili podatke o zakladu.

Več na: www.geocaching.com/geocache/GC72M3F_dobrodosli-v-brdih-n