Koledar dogodkov

Dogodek: Mednarodni simpozij o Goriški grofiji in grofu de Baguerju

Datum: 12.04.2024 - 25.04.2024
Ura: 19:00

Kraj: Vila Vipolže
Lokacija: Vila Vipolže

 Goriški muzej z Občino Brda in Musei Provinciali di Gorizia v okviru projekta DeBAGUER&MUŠIČ - Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo / Nuove collezioni museali al castello di Dobrovo organizira mednarodni simpozij na temo Grof Silverio de Baguer in Goriško-Gradiška grofija na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

Grof Silverio de Baguer (1838–1927) je s poroko s Cecilijo de Catterini postal lastnik gradu na Dobrovem ter vil v Gorici in Blankižu. Življenje in predvsem delovanje tega mednarodno poznanega in priznanega diplomata zahteva poglobljeno vedenje in raziskavo. Simpozij bo zato skušal osvetliti osebnost grofa de Baguerja ter gospodarske, kulturne in družbene okoliščine v Goriško-Gradiščanski grofiji, kjer je po poroki leta 1872 živel in deloval. Simpozij smo z namenom, da bi bile vsebine dostopne širši javnosti, tematsko razdelili na dva sklopa, ki se bosta v obliki večernega dogodka odvila v Vili Vipolže. Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski oziroma italijanski jezik.

 

1. sklop: Goriška grofija v času grofa Silveria de Baguerja

Vila Vipolže, 12. 4. 2024 ob 19:00

Lucia Pillon – La contea di Gorizia alla fine del '800 (Goriška grofija ob koncu 19. stoletja) Raffaella Sgubin – La moda della nobiltà goriziana alle fine del '800 (Moda goriškega plemstva ob koncu 19. stoletja) Robert Devetak – Dobrodelno delovanje goriškega plemstva v desetletjih pred prvo svetovno vojno Federico Vidic – Di porto in porto. I consoli Baguer dall'espansione commerciale allo sviluppo del diritto umanitario (1817–1915) (Od pristanišča do pristanišča. Konzuli Baguer med gospodarsko ekspanzijo in razvojem humanitarnega prava (1817–1915))

 

2. sklop: Grof Silverio de Baguer in Goriška brda

Vila Vipolže, 25. 4. 2024 ob 19:00

Alessandra Martina – La raccolta museale del conte Silverio de Baguer (Muzejska zbirka grofa Silveria de Baguerja) Tanja Gomiršek – Preobrazba gospostev Dobrovo in Blankiž v sodobni gospodarski obrat pod vodstvom grofa Silveria de Baguerja Uroš Lavrenčič Mugerli in Alenka Kozič – Društvo kolonov in malih posestnikov Fojana Andrejka Ščukovt – Vrednotenje naselbinske dediščine v Brdih

Vstop prost!

Vabljeni!

 

grof de Baguer