Trail KOZANKA

Dobrovo-Medana-Kozana-Biljana-Dobrovo

Starting point: TIC Brda - castle Dobrovo
Lenght: 8.1 km
Duration:
2.5 - 3 hours

Interesting sights: castle Dobrovo, birthplace of Alojz Gradnik in Medana, St. Hieronim church in Kozana, St. Mihael's church in Biljana