Cherry

Dobrovo - Zali Breg - Šmartno - Gonjače - Kojsko - Hum - Cerovo - Vipolže - Ceglo - Medana - Dobrovo

Path length: 19 km

Pretentiousness: less pretentious

back >>